Svečias
Titulinis
ELSST tezauras
 ELSST tezauras

„Europos kalbų socialinių mokslų tezauras“ (European Language Social Science Thesaurus – ELSST) – tai platus daugiakalbis kontroliuojamas žodynas, apimantis socialinių mokslų sąvokas žyminčius terminus.

ELSST rengimo tikslas – sukurti Europos socialinių mokslų archyvų tarybos (Council of European Social Science Data Archives – CESSDA) CESSDA narių duomenų indeksavimo ir paieškos priemonę, kuri lengvintų prieigą prie Europos archyvuose kaupiamų duomenų, nepriklausomai nuo jų saugojimo vietos, naudojimų kalbos ir žodyno. ELSST – paieškos pagal reikšminius žodžius (deskriptorius) CESSDA kataloge žodynas.

2010 m. žodyne naudojamos 9 kalbos: anglų (pagrindas ir šaltinis), danų, graikų, ispanų, norvegų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių.

2011 m. parengtas vertimas į lietuvių kalbą, tačiau šiuo metu lietuviškas tezauras funkcionuoja tik kaip Būsimoji versija (Next version). ELSST valdymo grupės sprendimu vienu metu funkcionuoja trys tezauro versijos:

 1. Dabartinė versija (angl. Present Version)
  Tai pastovi šiuo metu naudojama ELSST versija, kuri galioja vienerius metus. Šioje versijoje negalima daryti jokių pakeitimų. Vartotojai gali teikti siūlymus, kurie galėtų būti įtraukti į Būsimą tezauro versiją.
 2. Būsima versija (angl.  Next  Version)
  Ši tezauro versija atspindi judėjimą link Būsimos tezauro versijos, kuri gali būti išleista einamųjų metų pabaigoje (kitas leidimas). Keitimus šioje versijoje gali daryti tik ELSST administratoriai  ir iš dalies vertėjai (jie gali išversti terminus ir pridėti/redaguoti/pašalinti vertimo pastabas (SN) arba sinonimus (UF) savo kalba). Pakeitimai galimi tik tada, kai terminus, kurie buvo įvesti komentarų duomenų bazę, aprobavo ELSST tezauro valdymo grupė.
 3. Vietinė išplėstinė versija (angl. Local Extension)
  Vietinė išplėstinė versija tai ELSST versija, kuria vietos valdytojai gali naudotis visiškai laisvai: įtraukti naujus terminus ir terminų prasminius ryšius santykius tais atvejais, kai vienas jų yra vietinis (t. y. ne ELSST terminas). Jeigu manoma, kad Vietinės išplėstinės versijos terminas galėtų būti tinkamas tapti ELSST leksiniu vienetu, jis įtraukiamas į Komentarų DB, iš kurios, esant reikalui, jis gali būti perkeltas į Būsimą ELSST versiją. Jeigu nusprendžiama, kad toks terminas nėra tinkamas kaip ELSST leksinis vienetas, jis netraukiamas į Komentarų DB, o lieka Vietinės išplėstinės versijos leksiniu vienetu.

ELSST lietuviškoji versija yra parengta gavus ELSST valdymo grupės sutikimą, vertėjo statusą su slaptažodžiu ir vadovaujantis taisyklėmis bei instrukcijomis, kurios išdėstytos dokumente „Vertimo gairės: kalbos atitikmenų parinkimas verčiant ir adaptuojant ELSST“ (Jääskeläinen, Taina,  Balkan, Lorna. 2010. Translation Guidelines - Establishing language equivalents in ELSST, 7 p.).

Terminų vertimas ir adaptavimas lietuvių kalbai rėmėsi „ELSST tezauro adaptavimo lietuvių kalbai taisyklėmis“, kurios pateiktos „ELSST tezauro adaptavimo lietuvių kalbai ataskaitoje“.

Nors pirminiame darbų etape buvo parengtas „ELSST tezauro esamų terminų adaptavimo ir eliminavimo bei naujų terminų įtraukimo žymėjimo sistemos aprašas“, dėl aukščiau minėto ELSST lietuviškos versijos statuso (Būsima versija), vertėjai neturėjo teisės eliminuoti esamų terminų ar įtraukti naujų.

Lietuvių kalbai adaptuotas ELSST yra daugiadalykis tezauras, kuriame išskiriamos šios teminės sritys: ekonomika, darbas ir įsidarbinimas, politika, politinės sistemos, politinės institucijos, sociologija, socialinė struktūra, socialinės problemos, socialinė gerovė, diskriminacija, probleminės grupės, gyvenimo sąlygos, amžiaus grupės, demografija, duomenys, edukologija, identitetas, tautiškumas, etninės grupės, šeima, šeimos aplinka, religija, požiūriai, analizė, metodologija, aplinkosaugos mokslai.
Lietuvišką ELSST versiją sudaro 3329 deskriptoriai. Viso tezaure yra 208 aukščiausi arba hierarchiniai terminai. Lietuviškosios versijos turinys ir struktūra atitinka daugiakalbio ELSST turinį ir struktūrą.

Tezaure išskiriami hierarchiniai (ang. hierarchical) ir nehierarchiniai (angl. non-hierarchical) santykiai. Terminų tikslinimui taikomos vartojimo pastabos (angl. scope note) ir apibrėžiantys žodžiai (angl. qualifiers), kurie apibūdina termino prasmę ir vartojimą konkrečioje srityje, gali apriboti termino naudojimo sritį arba įspėti, kad tikslingiau būtų naudoti kitą terminą.

HIERARCHINIAI santykiai

 • aukščiausias terminas  - TT ( angl. Top term)
 • platesnis terminas  - BT (angl. broader term),
 • siauresnis terminas  NT  (angl. narrower term)

NEHIERARCHINIAI santykiai

 • nenaudotini (netinkami) terminai (sinonimai, antonimai, homonimai, skirtingai rašomi žodžiai) – UF (angl. non-preferred, used for)
 • susiję terminai (asociacijų pagrindu) – RT (angl. related term)
 • atitikmenys kitomis kalbomis (angl. multilingual equivalence)

Šiuo metu egzistuoja tik elektroninė daugiakalbio ELSST versija. Šio projekto tikslams buvo kreiptasi į ELSST valdymo grupę ir iš UKDA gauta žemiau pateikiama lietuvių kalbai adaptuota ELSST versija: terminai anglų ir lietuvių kalbomis su vartojimo pastabomis.

Tezaurą lietuvių kalbai adaptavo dr. Marija Prokopčik ir Zita Baublytė.

Pagrindinės nuorodos susijusios su ELSST:

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17